k

o

n

s

t

a

n

t

i

n

OM KONSTANTIN
Info om systemet, kontaktformulär för e-post till META
KONSTANTIN WEBB
Info om systemet, kontaktformulär för e-post till META
KONTAKT Info om systemet, kontaktformulär för e-post till META
LOGGA IN In- och utloggning. Sessionen avslutas automatiskt efter en tids inaktivitet
DRIFT
0.11.69 - db 24
Ingen aktiv samling
Driftnivå, systemversion, databas-id och samlingens kod

Uddevalla kommuns konstsamling består av 4563 konstverk av 1265 konstnärer, i kommunal ägo - och är offentlig

Konstverken konstverk är utsmyckning på 295 platser i skolor och förvaltningslokaler eller i andra allmäna rum - 95 st visas ute i det fria

Det finns 4355 aktiva lån från samlingen

Konstantin samlar, sorterar och visar verken och är ett verktyg för att administrera samlingen

Konst i Uddevalla

u

d

d

e

v

a

l

l

a